Zaproszenie na discord

discord
Ponieważ często się zdarza, że na nasz serwer wchodzą osoby nie zainteresowane lataniem, administracja postanowiła weryfikować możliwość uzyskania zaproszenia.
Po zalogowaniu się na discord otrzymujecie rangę KADET, która upoważnia do wejścia na kanał tekstowy REKRUTACJA.
Proces rekrutacja nie jest skomplikowany, polega on na weryfikacji głosowej oraz przekazaniu informacji co do posiadanego sprzętu, oraz ewentualnie modułów. Rekrutacja odbywa się na kanale głosowym REKRUTACJA, po której otrzymamy rangę PILOT.
Administracja może nie nadać rango PILOT, jeżeli stwierdzi jakiekolwiek problemy z zachowaniem kandydata.