Gdzieś nad chmuramiWstęp

McDonnell Douglas F-15 Eagle – amerykański ciężki myśliwiec przewagi powietrznej, przeznaczony do działań w każdych warunkach atmosferycznych.
Podwieszane uzbrojenie powietrze-ziemia.

Pociski rakietowe:

 • AGM-65 Maverick
 • AGM-130

Bomby:

 • naprowadzane laserowo – GBU-10 i GBU-12
 • naprowadzane telewizyjnie – GBU-15
 • kasetowe: Mk-20 Rockeye, CBU-87, CBU-89, CBU-97
 • naprowadzane z użyciem GPS – JDAM
 • swobodnie spadające: Mk83, Mk84

Klawiszologia


Pełne wykorzystanie możliwości maszyny daję nam poprawne przypisanie przycisków. Systemy współczesnych maszyn są przystosowane do sterowania praktycznie tylko przy pomocy drążka sterowego oraz przepustnicy.

Podstawowe przypisania urzywane w F-15E. UWAGA opisy wkrótce !!!

Klawa_1

1. Auto Acquistion SW AFT:
 • TGT - stabilizacja przeszczenia zasobnika.
 • A/G RADAR - zwiekszenie rozmiaru mapy HRM.
Auto Acquistion SW FWD:
 • TGT - zoom zasobnika optyczny, przy załączonym EXP zoom cyfrowy.
 • A/G RADAR - zmiejszenie rozmiaru mapy HRM.
Auto Acquistion SW PRESS:
 • A/G RADAR - zmiana na MN, w trybie HRM powrót do RBM.
2. Boat:
 • AFT - target undesignate
 • FWD -
5. Coolie SW UP - zmiana roznąco punktów nawigacyjnych(waypoint)
7. Left Multifunction SW:
 • A/G RADAR - zamrożenie radaru.
8. Radar Antenna Elevation: DOWN/AFT - poruszanie horyzontalne anteny radaru, tryb A/A i A/G.
10.TDC: AFT/FWR/LEFT/RIGHT - poruszanie kursorem po ekranach
TDC SW PRESS - w zależności od właczonego systemu:
 • MARK - tworzy MARKPOINT max 10, oznaczenie od 0 - 9, stworzenie 10 kasuje 0.
 • TGT - target designate.
11. Trim: Left Wing Down/Nose Down/Nose Up/Right Wing Down - trymowanie maszyny.
12. Weapon Release (Pickle) - zrzut uzbrojenia w trybie Auto przytrzymanie.

Klawa_2

Klawa_3

Klawa_4

Klawa_5

Coldstart Pilot
cold_1

1. Anti Skid na ON.
2. Dwa przełączniki Inlet Ramp na Auto.
3. Włącznik na Taxi Light do kołowania, przed pasem zmieniamy na Ldg Light.
4. Wyłączamy przepływ paliwa ze zbiorników konforemnych.

cold_2

5. Włączamy zasilanie systemu utrzymania ciśnienia w kabinie.
6. Generatory prawego i lewego silnika na ON.
7. Kontrola silnika prawego i lewego na ON.
8. Główny włącznik silnika lewy na ON.
9. Główny włącznik silnika prawy na ON.
10. Główny włącznik startera JFS na ON, system mechaniczno-cisnienowego rozkręcania silników.

cold_3

11. Pociągnięcie dźwigni startera powoduje uruchomienie JFS.
12. Kontrolka gotowości systemu JFS.

cold_4

13. Test przeciwpożarowy systemów, należy przytrzymać przełącznik.

cold_5

14. Przełącznik wstępnego rozkręcania silnika prawego.

cold_6

15. Obroty silnika czekamy aż osiągną 26%.

cold_7

16. Test przeciwpożarowy systemów, należy przytrzymać przełącznik.

cold_8

17. Przesuwany prawa dźwignie przepustnicy w pozycje IDE.

cold_9

18. Stabilizacja obrotów silnika ponad 57% załaczane jest zasilanie systemów. Czekamy az obroty osiagna 72%.

cold_10

19. Ciśnienie hydrauliczne systemów, główny i od silnika prawego (PC2) wskazówka na zielonym.

cold_11

20. Ciśnienie hydrauliczne pozwala na załączenie hamulca postojowego.

cold_12

21. Włącznik testów kontrolek, przytrzymujemy w celu sprawdzenia.

cold_13

22. Pokrętło UFC, ustawiany w zależności od pory dnia.
23. Pokrętło HUD, ustawiany w zależności od pory dnia.
24. Włącznik NAV podświetli się wybrany tryb.

cold_14

25. Włączamy radia przez pociągnięcie przełączników.
26. Przełączniki aktywnego radia w celu wpisania ręcznie częstotliwości.
27. Potwierdzanie wpisanej w notatnik częstotliwości.
28. Przykład wpisywania (nie używamy ".")

cold_15

29. Wstępne rozkręcanie lewego silnika, następnie postępujemy podobnie jak z prawym łącznie z testem przeciwpożarowym.

cold_16

30. Włącznik tlenu pilota, kontrolka "FLOW" mruga na biało przy prawidłowym działaniu systemu.

cold_17

31. Kontrola lotu, świecenie oznacza, że musimy wykonać jeszcze parę czynności.

cold_18

32. Przełączniki kołyskowe dwóch wyświetlaczy MPSD oraz jednego MPCD klikamy w górę w celu ich uruchomienia.

cold_19

33. Przed załączaniem trzech przełączników wykonujemy sprawdzenie działania powierzchni sterowych.

cold_19a

34. Przełączniki YAW, ROLL, PITCH w pozycje ON.
Przeprowadzamy ponownie test wychyłu powierzchni sterowych. Kontrolka "FLT CONTR" z punktu 31 powinna zgasnąć.

cold_20

35. Używamy przy lotach w formacji w nocy.
36. Anty Collision na ON.
37. Position na FLASH BRT.
38. TF RADAR na STBY, funkcja śledzenie rzeźby terenu dla autopilota nie dostępna w EA.
39. RDR ALT - wysokościomierz radarowy na ON.
40. RADAR na STBY.
41. INS w pozycję ALIGN GC, włącza system nawigacji maszyny(w EA pozycja maszyny jest już wprowadzona).
42. JTIDS na NORM

cold_21

43. We wczesnym dostępie "EA", funkcja wpisywania koordynatów nie jest dostępna. Dane punktu postoju maszyny są już wprowadzone..

cold_22

44. Odczekujemy aż cyfry odliczające, zmienią się na "OK", w tym czasie nie poruszamy maszyną.

cold_23

45. Przełącznik w pozycje NAV, jeżeli na HUD pojawi się OK (szkic 44).

cold_24

46. Odblokowujemy i ustawiamy sztuczny horyzont.

cold_25

47. Zamykamy owiewkę.

cold_26

48. Klikamy w celu przyporządkowania trzech wybranych funkcji wyświetlacza. Daje nam to możliwość szybkiej zmiany trybu pracy poszczególnych wyświetlaczy, zmiany dokonujemy poprzez użycie odpowiednio:
 • Castle Right - prawy MPDS
 • Castle Left - lewy MPDS
 • Castle Down - MPCD
49. Przykładowe przypisania
Wyłączamy zaznaczenie "PROG" w celu wyjścia z ustawień.

Przed startem

cold_27

1. Załączamy hamulec postojowy.

cold_28

2. Przełacznik swiateł na LDG.
3. CONF TANK na NORM.
4. T/O TRIM przyczymujemy do pojawienia się zielonej kontrolki.
Wyłączamy hamulec postojowy.

Coldstart WSO
cold_1

1. Włączamy ekrany poprzez wciśnięcie w górę przełącznika kołyskowego.
2. Pokrętło UFS, funkcje zdublowane z kokpitu pilota.

cold_2

3. Włącznik tlenu do maski WSO.
4. Test kontrolek (przytrzymujemy).
5. ICS na ON, system obrony przeciwrakietowej maszyny.
6. RWR na ON, system wykrywania opromieniowania radarowego.
7. EWWS na ON, system chaf i flar.
8. Przełącznik trybu wypuszczania środków zaradczych (flar, chaff).
9. Pokrętło MODE na STBY, system kontrolujący programy zaradcze.

cold_3

10. TGT na ON, włącznik zasobnika celowniczego A/G.
11. LASER na OFF, na ziemi ma być w pozycji wyłączonej.
12. RWR/ICS na COMBAT, rozgrzewania kapsuły celowniczej (ponad 4minuty).
13. ICS na AUTO.
Czas namieszać w powietrzuUzbrojenie A/GA/G_1

Pierwszą czynnością jest załadowanie wybranego usbrojenia.
1. Wchodzimy do menu.

A/G_2

3. Zakładka menu A/G LOAD.

A/G_3

4. Wyświetlana jest ilość założonego uzbrojenia na poszczególnych pylonach.

A/G_4

4. Przewijana lista uzbrojenia.
5. Wybrane przez nas założone uzbrojenie.

A/G_5

6. Wciskamy w celu potwierdzenia wyboru odpowiednich pylonów dla danej broni.
Powtarzamy operacje dla każdego typu uzbrojenia.

Profile A/G12_1

1. Po załadowaniu uzbrojenia

Bomby laserowe w przykładzie GBU-12C

12_2

2. Wybieramy wolny program.
3. Zaznaczamy pylony z podwieszonymi GBU-12C.
4. Typ zrzutu na AUTO lub CDIP.
12_3

5. Wybieramy ilość zrzucanych bomb.
 • 1/STA - jeden pylon, z każdego jaki mamy zaznaczony w profilu.
 • STEP - każde naciśnięcie PB zrzuca bombę z następnego zaznaczonego pylonu.
 • RP SGL - pojedynczo z możliwościa ustawienia ilości.
 • RP MPL - podwójnie z możliwościa ustawienia ilości.
12_4

6. Wybieramy typ zapalnika.

12_5

7. Ustawiony profil dla bomb laserowych.

Bomby bez naprowadzania w przykładzie MK-84

84_1

1. Wybieramy wolny program.
1. Zaznaczamy pylony z podwieszonymi MK-84.
3. Typ zrzutu na AUTO.

84_2

4. Wybieramy ilość jednorazowego zrzutu bomb. W przykładzie RP SLC(powtórzony pojedynczy)

84_3

5. Ustawiamy ilość zrzucanych bomb.
6. Ustawiamy czas odstępu pomiędzy zrzucanymi bombami.
7. Wybieramy typ zapalnika, w przykładzie N/T.

Bomby kasetowe w przykładzie CBU-97

CBU_1

1. Wybieramy wolny program.
1. Zaznaczamy pylony z podwieszonym CBU97.
3. Typ zrzutu na AUTO.

CBU_2

4. Wybieramy ilość jednorazowego zrzutu bomb. W przykładzie 1/STA(pylony)

CBU_3

5. Wybieramy rodzaj otwarcia zasobnika. W przykładzie HEIGHT(wysokość)

CBU_4

6. Czas i wysokość ustawiona automatycznie, ale mamy oczywiście możliwość zmiany tych parametrów. Przechodzimy do menu.

CBU_5

7. Wciskamy ARMT, uzbrojenie.

CBU_6

8. Przechodzimy do zakładki A/G LOAD, tej samej co używamy do pierwszego dodawania uzbrojenia po załadowaniu na pylony.

CBU_7

9. STEP, wybiwramy odpowiednią zakładke z uzbrojeniem.
10. Zaznaczamy CBU97.
11. Zaznaczamy pylon z CBU97 do zmiany parametrów.
12. Wciskamy FUZE.

CBU_8

13. Przyciski zmiany czasu.
14. Przyciski zmiany wysokości.
15. Zatwierdzamy wybrane parametry.

Programowanie MPD/MPCDF-15E posiada trzy ekrany dwa monochromatyczne MPD jeden kolorowy MPCD.
Jest funkcja, która pozwala na zaprogramowanie wyświetlania odpowiednich systemów, w zależności od naszych peferecji.
Każdy z ekranów może mieć trzy wybrane funkcje przełączane przez CASTLE, odpowiednio LEFT, RIGHT oraz DOWN zgodnie z położeniem ekranów.
Jakby pod funkcją tego zaprogramowania jest możliwość ustawienia automatycznej zmiany ekranów poprzez wciśnięcie A/A, A/G i NAV.

M_1

1. Zaznaczamy PROG, dla każdego ekranu postępujemy tak samo.
2. Wybieramy odpowiednie systemy, w jakiej kolejności chcemy mieć przy przełączaniu.
Jeżeli nie chcemy przechodzić do następnej możliwości, odznaczamy PROG na każdym z monitorów..

M_2

3. Powstała lista trzech funkcji na MPD.
W ten sposób możemy dowolnie zmieniać funkcję na poszczególnych ekranach wciskając krótko CASTLE w odpowiednią stronę.

M_3

4. Podobnie ustawiamy na MPCD.

M_4

Drugą opcją programowania jest przypisanie dowolnej funkcji do klawiszy systemowych A/A, A/G i NAV. 5. Przy zaznaczonym PROG, przełączamy klawisz M/M w celu wybrania odpowiedniej funkcji. W przykładzie jest to A/A
6. Wciskamy fynlkcje wybraną przez siebie, w przykładzie A/A RDR.
7. Przypisanie zostaje dodane do listy.
W ten sam sposób przypisujemy kolejne funkcję do listy. Dotyczy to każdego monitora MPD i MPCD.

M_5

8. Lista przypisań dla lewego MPD.

M_6

9. Wciśnięcie przycisku NAV spowoduje zmianę na tych monitorach, do których dodaliśmy listę.

M_7

10. Podobie sprawa wyglada przy trybie A/G.

M_8

11. Oczywiście pozostał jeszcze tryb A/A.
Jeszcze jedną funkcją, która jest to możliwość szybkiej zmiany tryby A/A na A/G i odwrotnie przez krótkie naciśniecie CASTLE UP(do góry). Dotyczy to bardziej kontrolsów, ale jest jakby powiązana z omawianym tematem..

Manual PL (PDF/YT)

Wolne tłumaczenie i okrojenie oryginalnego manuala do F-15E, możliwe poprawki. Plik nie posiada spisu treści, ponieważ został sformatowany, żeby wybrać ważne dane.
Plik RAR hasło: takie jak przy wejściu na misję online.
tekst alternatywny

Filmy z poradnikami do F-15E, znajdziesz na naszej stronie. Playlista "F-15E Strike Eagle"

YouTube
Plik misji treningowej.

TreningCopyright © 2020 All rights reserved By Hancer

Poradnik przypisanie klawiszy używanych w F-15E, strona zawiera także "COLDSTART" czyli odpalanie maszyny od podstaw. Więcej informacji znajdziesz w pliku PDF, do pobrania ze strony.