Wszelkie manewry zatrzymamy na ziemi nie zależnie od typu maszyny oraz jej stanu. Operację lotniskowe maja za zadanie wyjaśnić jak poprawnie prowadzić komunikację oraz wszelkie manewry na lotnisku. Zaczynamy od określenia czynnego pasa do startów i lądowań, zasada jest wykonywanie tych manewrów pod wiatr. Określenie poprawnego pasa może się skomplikować w przypadku bocznego wiatru. Czynny pas jest określany przez ATC, komputer podaję nam te dane na częstotliwości wieży. Dlatego poprawne określenie pasa jest zależne od prawidłowego ustawienia częstotliwości ATC oraz wywołania menu danego radia. Przyjmujemy że na serwach używamy górnego pasma częstotliwości, zaczynającego się od 225.000 MHz. Wszelkie komunikaty podawane na radiu musza być krótkie i zwięzłe.

DCS Wirtualni Piloci organizują treningi podstawowe niezależnie od posiadanej wiedzy wszelkie, informację będą podawane na forum discorda. Treningi są tworzone na podstawie materiałów zawartych na tej stronie oraz praktyczne ich wykorzystanie. Wymagane jest zarejestrowanie się na discordzie (link w mediach), info na temat treningów LINK
Zapiąć pasy-zaczynamyRadio jest to dość ważny elementy współczesnych samolotów bojowych, służy nie tylko do komunikacji między pilotami, ale przede wszystkim z kontrolą obszaru czy lotniska. Menu radiowe wybierane jest poprzez odpowiednie przypisanie COM 1, początkowo kontrola podaje nam czynny pas do startów i lądowań. Jest także pomocne w naprowadzaniu na podejście do ścieżki schodzenia. W zależności od typu maszyny mogą to być dwa lub trzy radia. Dzielą one się na pasma częstotliwości:
 • niskie od 30 MHz
 • średnie od 120 MHz
 • wysokie od 225 MHz
W zależności od modelu samolotu, częstotliwości radia są różnie ustawiane. Mogą być to różne urządzenia każde z własnym zakresem częstotliwości jak np. w A-10C czy F-16C. W F/A-18C są dostępne dwa pasma częstotliwości na jednym radiu, czyli na każdym z dwóch można mieć podobne nastawy. W DCS każde radio ma swoje odzwierciedlenie w menu tekstowym, jest ono wyświetlane w prawym rogu monitora. Menu wywoływane przez różna kombinacje klawiszy, przeważnie jest to RALT+ \, RSHIFT+\.
Ważne jest, żeby menu odpowiadało danemu radiu inaczej ATC nam nie odpowie.

Opisane procedury są stosowane na serwerach multi o obowiązują w luźnych lotach oraz na wszelkich misjach. W strefie lotniskowej obowiązują częstotliwości lotniskowe na paśmie wysokim od 225 MHz, można je sprawdzić po wejściu na mapę i kliknięciu na ikonę pasa startowego. Po wbiciu do radia, odpowiedniej częstotliwości otwieramy menu tekstowe (odpowiednie ustawienie w controls). Ważne, żeby menu odpowiadało danemu radiu, co można rozpoznać po nazwie wyświetlanej powyżej menu. Inaczej nie otrzymamy stosownego komunikatu, a dotyczy on czynnego pasa do startów i lądowań oraz dane pogodowe. W menu wchodzimy na ATC, czyli F5 i wybieramy lotnisko, na którym się znajdujemy lub będziemy do niego podchodzić do lądowania. Jeżeli wszystko wykonaliśmy poprawnie, otrzymamy komunikat od ATC. Wiedząc, z którego pasa będziemy startować możemy nadać komunikat na kanale ATC.

radio

Opisane procedury są stosowane na serwerach multi o obowiązują w luźnych lotach oraz na wszelkich misjach. W strefie lotniskowej obowiązują częstotliwości lotniskowe na paśmie wysokim od 225 MHz, można je sprawdzić po wejściu na mapę i kliknięciu na ikonę pasa startowego. Po wbiciu do radia, odpowiedniej częstotliwości otwieramy menu tekstowe (odpowiednie ustawienie w controls). Ważne, żeby menu odpowiadało danemu radiu, co można rozpoznać po nazwie wyświetlanej powyżej menu. Inaczej nie otrzymamy stosownego komunikatu, a dotyczy on czynnego pasa do startów i lądowań oraz dane pogodowe. W menu wchodzimy na ATC, czyli F5 i wybieramy lotnisko, na którym się znajdujemy lub będziemy do niego podchodzić do lądowania. Jeżeli wszystko wykonaliśmy poprawnie, otrzymamy komunikat od ATC. Wiedząc, z którego pasa będziemy startować możemy nadać komunikat na kanale ATC.

Przykłady prawidłowego zgłaszania zamiaru kołowania:
 • (Twój nick) kołuje do pasa 27 – zgłoszenie pojedynczej maszyny.
 • (Twój nick, „ilość maszyn” ship) kołuje do pasa 27 – zgłoszenie większej liczby maszyn.
 • Uzi 1 kołowanie do pasa 27 – w tym przypadku zgłaszamy grupę na misjach.

Procedura ta ma za zadanie niedopuszczanie do kolizji oraz blokowania drogi kołowania. Podobny komunikat musimy nadać po zatrzymaniu się przed pasem startowym.
Poprawny komunikat:
 • (Twój nick, „ilość maszyn” ship) zajmuje pas 27.
 • (Twój nick) zajmuje pas 27.

Ważne jest, żeby kołować w odpowiednim kierunku do wyznaczonego pasa, wtedy na pewno nie zablokujemy innym pilotom drogi kołowania. Podobna sytuacja jest po wylądowaniu, kołujemy na stojankę w kierunku czynnego pasa. W przypadku przezbrojenia zatrzymujemy się na parkingach lub na drogach o zwiększonej szerokości. Jeżeli lądujemy awaryjnie, staramy się posadzić maszynę na prawej lub lewej części pasa, w celu umożliwienia lądowania po drugiej stronie innym pilotom. W takim przypadku musimy meldować swoje położenie, gdy tylko jakiś pilot zamelduje podejście do pasa, na którym stoimy.

Rejon lotniska

Mamy umowna strefę nad lotniskową. W tej strefie ruch wszelkich maszyn może odbywać się tylko w lewą stronę z widocznością lotniska, jest to krąg lotniskowy (właściwie to prostokąt), którego wysokość pierwszego poziomu HOLDINGU wynosi 3000 ft. Przejście na częstotliwość danego lotniska jest obowiązkowe w strefie, ale oczywiście możemy radio ustawiać odpowiednio wcześnie. Zabronione jest wszelkie przeloty z dużymi prędkościami w obrębie strefy oraz niestosowanie się do kierunku holdnigu. W celu zachowania odpowiedniej separacji, po starcie odchodzimy zgodnie z kierunkiem pasa na odległość 7 nm z kontem wznoszenia nie większym niż 10`. Przed wejściem na ścieżkę podejścia upewniamy się, że pas jest wolny i czysty. Krąg nad lotniskowy w przypadku lotnisk wojskowych jest obowiązkowy ze względu na sprawdzenie stanu danego pasa. Jeżeli mamy widoczność pasa możemy ocenić jego stan i czy przypadkiem nie jest blokowany przez uszkodzoną maszynę.
atc 1


 • Strefa w której komunikację prowadzimy od 25 nm na radiu ATC.
 • Holding lotniskowy – wysokość 3000 ft, zakręty są wykonywane w lewą stronę.
 • Następna grupa wchodząca w strefę lotniskową musi zająć pozycję z przewyższeniem o 1000ft (3000+1000ft).
 • Każda maszyna będąca przedostatnią wchodzącą do strefy, odpowiada przekazaniem swojej pozycji wchodzącemu w strefę, po podaniu komendy „Inbound”
 • Dotyczy to każdego manewru, w którym informujemy innych użytkowników będących w tej samej przestrzeni, przed wykonaniem jakiekogolwiek.

atc 2


Poprawny komunikat przed lądowaniem:
 • (Twój nick), Initial 27, 10 nm.
 • (Twój nick), na podejściu do pasa 27, 3 nm.

Komunikat po wylądowaniu i opuszczeniu pasa: Pas wolny. Opuszczamy pas pierwszą możliwą drogą kołowania, po której przemieszczamy się do miejsca postoju nie meldując już o tym fakcie.

Dane lotniskowe odczytujemy na mapie po wciśnięciu F10
 • Częstotliwość lotniska
 • Tacan do lotniska
 • ILS pasa

radio 2


Przed kołowaniem należy ustawić częstotliwość wieży danego lotniska.
Po wywołaniu wieży z menu F10, pozycja ATC i sprawdzenie numeru pasa czynnego do startów i lądowań.
Kołowanie rozpoczynamy po zgłoszeniu głosowym na wybranej częstotliwości, do komunikacji służy nakładka do DCS czyli SRS (odpowiedni poradnik niżej). Kołowanie należy przeprowadzać w kierunku przeciwnym startowi. Przykładowy komunikat: Uzi-1 kołowanie do linii zatrzymania przed pasem 09. Zatrzymanie przed pasem oraz upewnienie się, że żadna maszyna nie podchodzi do lądowania, zajęcie pasa po komunikacie głosowym. Przykładowy komunikat: Uzi-1 zajmuję pas 09.

radio 3


Przykłady poprawnych manewrów kołowania, zatrzymania przed pasem oraz zawracania

taxi 01


taxi 02


taxi 03


taxi 04


Z mapy pobieramy dane lotniska

4-ship


Ustawienie maszyn na pasie przed startem niezależnie od ilości maszyn, max 4. Zgłaszamy gotowość liderowi grupy. Przed startem lider musi wyznaczyć:
 • kurs odejścia
 • wznoszenie
 • szyk
Po starcie zgłaszamy zwolnienie pasa: Uzi-1 pas ZWOLNIŁEM (nie używa się sformułowania „pas wolny”).

radio 4


Po starcie jeżeli nie mamy określonych danych odejścia używamy standardowych.
 • Meldujemy na SRS opuszczenie pasa.
 • Utrzymujemy kierunek pasa przez 7 nm, dane otrzymujemy z Tacan lub poprzez zerowy waypoint.
 • Kont wznoszenia nie większy niż 10 stopni.
 • Po wyjściu ze strefy lotniskowej przechodzimy na częstotliwość taktyczną, jest to zazwyczaj Awacs.

Lądowanie lotnisko

Jednym z najtrudniejszych manewrów jest lądowanie, opanowanie tej umiejętności jest podstawą. Większość nowych pilotów błędnie podchodzi do zagadnienia, przez ten fakt nie jest w stanie poprawnie wykonać ten manewr. Podejście do lądowania różni się ustawieniem konfiguracji maszyny oraz prędkością, sam manewr jest wykonywany w ten sam sposób. W DCS lądowanie wykonujemy z prostej lub z tzw. Overhead Break, dla nowych pilotów zalecamy pierwszy sposób.
ils


Podczas podejścia z prostej schodzimy po tzw. Glide slope, są to dwie wiązki wysyłane z nadajników instalowanych przed pasem. Sygnał GS wskazuję nam na ILS pokładowym pozycję w linii pasa, sygnał LOC wysokość ścieżki, która oczywiście jest zmienna w zależności od odległości od punktu przyziemienia.
Nie zależnie od włączenia ILS, zaczynamy manewr lądowania zawsze od pozycji wejściowej, czyli 10 nm przy wysokości 3000 ft. W celu ustawienie odpowiedniej ścieżki posiłkujemy się Velocity Vektor, jest to odpowiedni znacznik na HUD maszyny.
Niektóre maszyny posiadają sygnalizacje markerów, kontrolka i sygnał dźwiękowy mówi nam, że jesteśmy ustawieni na ścieżce schodzenia.

Prawidłowa pozycja maszyny w przestrzeni na prostej do pasa obowiązuje także przy lądowaniu na lotniskach.

carrier09

Wskazania ILS obejmują zakresy:
 • GS — położenie maszyny względem osi pasa (radialu do pasa).
 • LOC — położenie maszyny względem prawidłowej ścieżki podejścia. Pojawia się dopiero na około 9 nm przed pasem
 • Znacznik odchylenia od wysokości względem ścieżki podejścia.
ils 4
Odpowiednia pozycja wejściowa maszyny rozpoczyna się od odpowiedniej wysokości oraz odległości od pasa.
 • Velocity Vektor.
 • Trymowanie.
 • Radial do pasa (kurs magnetyczny pasa).
ils 2
Nie zależnie od typu maszyny dane te są jednakowe, jak na przykładzie F/A-18C, który nie posiada lądowego ILS. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli dany pas nie posiada ILS, podejście wykonujemy poprzez odpowiednie ustawienie maszyny. Prędkość podejścia jest zależna od masy maszyny i siły nośnej, samoloty takie jak np. F-15C mają dużą siłę nośną, dlatego prędkość może być odpowiednio mniejsza w stosunku do F-16C.
Przedział ten jak wspomniano zależy od wagi, bynajmniej jest to w przybliżeniu dla maszyn:
 • A-10C - 125 kts +- / 5 kts
 • F-14B, F-15C, F/A-18C - 135 kts +- / 5 kts
 • F-16C - 160 kts +- / 5 kts
W niektórych maszynach za niską prędkość podejścia jest sygnalizowana mruganiem VV (Velocity Vektor).
Podstawową zasadą jest utrzymanie VV na początku pasa oraz używanie przepustnicy do kontroli tego ustawienia. Odchyły względem linii pasa można korygować trymerem oraz oczywiście drążkiem sterowym.
Coś dla lubiących speed !!!Prawidłowe ustawienie systemów przed pasem, na podstawie F/A-18C w różnych maszynach wskazania na HUD mogą się różnić nieco wyglądem, ale nie zastosowaniem.

ils 3


Drugim używanym typem podejścia jest Overhead break, jest to szybszy sposób na lądowanie i może być wykonywany przez grupę maszyn. Właściwe podejście rozpoczynamy, mijając pas i zgłoszeniu na radiu "Break" (dotyczy to pierwszej maszyny w grupie), prędkość wejściowa do manewru to 300-350 kts (w zależności od typu maszyny) wysokość 1500 ft radarowa.

Poniżej mamy wykres dotyczący A-10C, zasady dla pozostałych maszyn są te same, oczywiście prędkości wejściowe będą różne.

ils 5


Tacan

Jednym ze systemów wspomagającym nawigacje jest TACAN, są to radiolatarnie ustawione na odpowiednią stała częstotliwość, która przez komputer jest przypisywana do odpowiedniej grupy X i Y oraz liczby np. 22X. Tacan jest podawany dla lotnisk oraz maszyn logistycznych, ale może także pełnić funkcję podawania odległości do maszyn niebędących w tej samej grupie. Jak wcześniej omawiany ILS, tacan jest urządzeniem wspomagającym lądowanie na lotniskach.
tacan 1


Tacan posiada dwie podstawowe funkcje zależności od trybu pracy:
 • T/R — oznaczenie nadajnika naziemnego.
 • A/A T/R — tryb dla jednostek powietrznych.
Załączenie Tacan umożliwia nam odczyt odległości od nadajnika, niezależnie czy to jest nadajnik powietrzny, czy lądowy.
W przypadku pomiaru odległości do innej maszyny ustawienia tacan muszą mieć różnicę wartości o 63, nie mam możliwości wskazania kursu, jak to ma miejsce w przypadku tacan dla latających cystern.

tacan 2

tacan 3

Wysokość barometryczna

Systemy samolotów pozwalają na odczyt wysokości radarowej lub barometrycznej. W zależności od typu maszyny odczyt wysokości na HUD może być przełączany lub jest wyświetlany niezależnie. Wysokość barometryczna QNH obejmuję całą mapę w misji i umożliwia poprawny odczyt wysokości niezależnie od typu maszyny.
Lotniska posiadają wysokość barometryczną QFE, jest ona zależna od wysokości nad poziomem morza. Ustawienie OFE powoduje wyzerowanie odczytu wysokościomierza do poziomu lotniska.
wysokość 1

Na screen mamy ustawione standardowe ciśnienie QNH, dlatego nasz wysokościomierz nie wskazuję zera.

wysokość 2

Ustawienie ciśnienia lotniska powoduję prawidłowy odczyt wysokości.

wysokość 3

Na przykładzie A-10C II mamy odczyt barometrycznej oraz radarowej wysokości.

Frazeologia lotnicza

Tłumaczenie zwrotów używanych w lotnictwie wojskowym, bazowanie na BREVITY Multiservice Brevity Codes z roku 2002. Wyrazy, które staramy się używać w naszych lotach, jeżeli podczas nich mamy możliwość korzystania z ludzkiego AWACS (Airborne Warning and Control System). Link do orginału
 • Buster - rozkaz lotu z maksymalną prędkością (maksymalna moc bez dopalacza)
 • Commit - polecenie przechwycenia określonego celu
  Przykład „Falcon 1, Magic, commit group braa 220, 30 miles, 30 thousand, hot”
 • Contact - polecenie przechwycenia określonego celu
 • Alpha Check - kontakt radarowy lub czujnikowy (TGP) na określonej pozycji
 • Cold/Hot/Flanking - aspekt innego statku powietrznego, COLD - odwrócony tyłem, HOT - przodem do naszego samolotu, FLANKING - przodem po skosie
 • Declare - zapytanie do AWACSa o identyfikację określonej grupy. Możliwe odpowiedzi: Friendly, Hostile, Bandit, Bogey, Clean, Furball
  Przykład „Magic, Falcon 1, declare contact bulls 360 for 20, 25 thousand.”
  „Falcon 1, Magic, contact cofirmed hostile.”
 • Defensive - statek powietrzny jest atakowany i wykonuje manewry obronne
  Przykład „Falcon 1 is defensive MiG-29 north”
 • Engage - polecenie ataku na określony cel naziemny
 • Furball - walka manewrowa, w której uczestniczy kilka samolotów zarówno sojuszniczych jak i wroga
 • Gate - leć z maksymalną prędkością z dopalaczem.
 • Grandslam - wszyscy atakowani bandyci w danej strefie zostali zestrzeleni
  Przykład „Falcon 1 splash fourth MiG! Requesting picture!” „Falcon 1, Magic, grandslam, picture clean”
 • Green Vector - request / informacja. Kierunek na którym przestrzeń bezpieczna jest od zagrożeń.
 • Low/Medium/High/Very High - okreslenie wysokosci w stopach „ft”, LOW - 0 - 10 000, MEDIUM - 10 000 - 25 000, HIGH - 25 000 - 40 000, VERY HIGH - 40 000+
 • Midnight - informacja, że funkcje kontroli oraz dowodzenia nie są dostępne (zakończenie działań AWACS/GCI/ATC)
 • Monitor - polecenie „pilnowania” na radarze określonej grupy
 • Notch/notching - manewr defensywny przeciwko zagrożeniu AA, polegający na ustawieniu zagrożenia na trzeciej lub dziewiątej godzinie.
 • On Station - „W obszarze stacjonowania”, zajęcie obszaru patrolowania przez loty CAP
  Przykład „Falcon 1, Magic, checking in on station, angels 25, playtime 40”
 • Playtime - czas jaki statek powietrzny może pozostać na stacji zanim osiągnie Joker/Bingo
 • Pump/Pumping - manewr minimalizujący szybkość zbliżania się do zagrożenia lub punktu geograficznego. W praktyce jest to nasz myśliwiec, który wystrzelił Foxa3 do bandyty po czym zawrócił, żeby uciec potencjalnej wrogiej rakiecie i nabrać odległości przed kolejnym atakiem
  Przykład „Falcon 1-1, pitbull, pumping west”
 • Roger - potwierdzenie przyjęcia oraz zrozumienia komunikatu radiowego
 • Rolex - opóźnienie wykonania jakiejś zaplanowanej akcji o określoną ilość minut. Np Rolex +10 oznacza 10-minutową „obsuwę”
  Przykład „All flights from package Alpha, this is Mission Commander, we have Rolex +10”
 • Status - pytanie o status sytuacji taktycznej w walce powietrznej. Możliwe odpowiedzi: offensive, defensive, neutral. Potocznie również stan, progress czynności czy operacji.
 • Sunrise - informacja, że funkcje kontroli oraz dowodzenia są dostępne (rozpoczęcie działań AWACS/GCI/ATC)
 • Tumbleweed - informacja o ograniczonej / znikomej świadomości sytuacyjnej, prośba o podanie obrazu sytuacji w pobliżu
 • Unable - Nie można zastosować się do rozkazów lub zaleceń
 • Wilco - przyjąłem i wykonam
 • Zombie - gracz musi odejść od komputera
  Przykład „All flights, Magic is zombie 5.”
 • ZipLip - ograniczcie transmisje na radiu tylko do najwazniejszych informacji
 • Nawigacja

 • Alpha Check - prośba o podanie kursu i odległości do określonego punktu
  Przykład „Magic, Sandy 1, alpha check to downed airman.”
  „Sandy 1, Magic, downed airman at 270, 20 miles”
 • Anchor/Anchoring - rozkaz/informacja o krążeniu nad określonym punktem
  Przykład „Anchor at current position”
 • Angels - określenie wysokości w tysiącach stóp, np. Angels five oznacza 5000ft (dotyczy tylko friendly)
 • Bullseye - umowny punkt, względem, którego podawana jest pozycja obiektów
 • BRAA - format danych o kontakcie radarowym zawierający kierunek, odległość, wysokość oraz aspekt (hot, cold, flanking, beaming) celu względem przyjacielskiego samolotu, który jest adresatem komunikatu
  Przykład BRAA - AWACS - “Uzi 1, Magic, BRA 100 for 60 at 500 feet, hot, 2 ship type MiG-29”
 • Break (kierunek) - rozkaz do natychmiastowego wykonania maksymalnego skrętu we wskazanym kierunku; wykorzystywane w sytuacja defensywnych
 • Flow - obierz podany kierunek
  Przykład„Falcon 1, Magic, flow 270”
 • As Fragged - zgodnie z planem, zgodnie z briefingiem
  Przykład „Falcon1, continue as fragged.”
 • Uzbrojenie, Paliwo

 • Bingo - osiągnięto minimalny poziom paliwa do bezpiecznego powrotu do bazy
  Przykład „Falcon1, Magic, what state?”
  „Falcon 1 is winchester, bingo”„Falcon1, you are cleared RTB”
 • Joker - stan paliwa powyżej Bingo przy którym powinno nastąpić wyjście z walki. Zazwyczaj Bingo +1000 lbs
 • What State - pytanie o pozostały stan paliwa i uzbrojenia
  Przykład „Falcon 1, this is Magic, what state?” „Falcon 1 has 2 AMRAAMS, 2 heaters, fuel 5 thousand.
 • Arizona -brak amunicji ARM(Anti-radiation missile) np. AGM-88C HARM
 • Dakota - brak uzbrojenia air to ground
  Przykład „Hornet 1, Magic, confirm you are dakota?”„Magic, Hornet 1, affirmative, dakota”
  „Hornet 1, Magic copies, cap at current position ”„Hornet 1 capping”
 • Fox:
 • One - półaktywny pocisk radarowy, np AIM-7
 • Two - pocisk kierowany na podczerwień, np AIM-9
 • Three - aktywny pocisk radarowy, np AIM-120
  Przykład „Hornet 1 fox 3! Cranking left!”
 • Maddog - odpalenie AMRAAMa w trybie visual/bore
 • Magnum - odpalenie pocisków antyradarowych
 • Pitbull - informacja, że aktywna rakieta radarowa (np. AIM-120) rozpoczęła naprowadzanie wbudowanym radarem i oświetlanie celu nie jest potrzebne
  Przykład „Falcon 1-1 pitbull, going defensive!”
 • Skosh - brak rakiet powietrze- powietrze, naprowadzanych aktywnie np.AIM-120
 • Winchester - brak uzbrojenia
 • RWR, Indetyfikacja

 • Bandit - samolot zidentyfikowany jako nieprzyjaciel; określenie nie oznacza pozwolenia na atak
 • Blind - brak kontaktu wzrokowego z przyjacielskim samolotem/pozycją na ziemi (dotyczy tylko friendly), przeciwieństwo Visual
  Przykład „Hornet 1, Falcon 1 we are at your 2 o'clock high” „Falcon 1, Hornet 1 visual”
 • Bogey - kontakt radarowy lub wzrokowy z obiektem powietrznym, którego tożsamość jest nieznana
 • Bogey Dope - prośba informację BRAA o najbliższym zagrożeniu z powietrza
 • Buddy Lock - zalockowano przyjacielski samolot, najczęściej odpowiedź na wezwania spike lub buddy spike, powinna zawierać także pozycję oraz wysokość
 • Buddy Spike - informacja o wskazaniu przez RWR zalokowania przez przyjacielski samolot, powinna zawierać także pozycję oraz wysokość
 • Hostile - kontakt radarowy zidentyfikowany jako wrogi, względem którego udzielono autoryzacji otwarcia ognia
 • Judy - pilot ma kontakt wzrokowy/radarowy z celem, rozpoczął przechwytywanie i prosi o ograniczenie komunikacji do minimum
  Przykład „Falcon 1, Magic, commit group bra 180 for 20, 20 thousand.” „Magic, Falcon 1 wilco, we have radar contact, judy.”
 • Merge/merged - informacja, że przyjacielskie oraz wrogie samoloty znalazły się w strefie zasięgu wzroku
  Przykład „Magic, Hornet 1 bogie dope” „Hornet 1, Magic merged!”
 • Mud - informacja o wskazaniu przez RWR zagrożenia z ziemi, powinna być powiązana z pozycją oraz typem
 • Nails - wskazanie RWR o aktywnym radarze lotnicznym, powinno być powiązane z kierunkiem/pozycją oraz typem kontaktu
  Przykład „Falcon 1, nails fulcrum heading 231”
 • No factor - określona grupa nie jest w sferze naszych działań lub nie stanowi zagrożenia. Nie zawracać nimi głowy, przynajmniej na razie. Przykład „All flights, Magic, picture is single group at bullseye 330 for 30 miles, no factor”
 • No Joy - utrata lub brak kontaktu wzrokowego z nieprzyjacielskim statkiem powietrznym, przeciwieństwo Tally
 • Picture - obraz sytuacji taktycznej w obrębie działań (podawane najlepiej względem Bullseye)
  Przykład „All flights, this is Magic, picture is two groups. First group bullseye 360 for 15 miles, 2 thousand. Second group bullseye 090, 50 miles, 10 thousand.”
 • Popup - informacja, że w obrębie działań pojawił się nowy kontakt
  Przykład „Magic, popup group bullseye, 350 for 12 miles, 1 thousand”
 • Rifle - wystrzeliwanie przyjaznych pocisków powietrze-ziemia
 • Raygun - informacja o zalockowaniu nieznanego samolotu, jednocześnie wezwanie o odpowiedź buddy spike (pozycja, wysokość) przyjacielskich samolotów, w celu uniknięcia friendly fire
  Przykład „Falcon 1, raygun bullseye 200, 20, 2 thousand” „Chevy 3, buddy spike!”
  „Chevy, Falcon 1, copy, buddy lock”
 • Spike - wskazanie RWR o namierzeniu przez radar (twardy lock). Powinno zawierać kierunek oraz, jeśli znane, typ zagrożenia, dot. celów powietrznych
  Przykład „Falcon 1, spike Foxbat at 12 o'clock!”
 • Splash - cel zniszczony, trafienie wroga rakietą AA
 • Tally - kontakt wzrokowy z nieprzyjacielem (samolot, lokalizacja, cel), przeciwieństwo No Joy
  Przykład „Hornet 1-1, Falcon 1-1, tally bandits at your six! Break left!”
  „Hornet 1-1 no joy!”
 • Visual - kontakt wzrokowy z przyjacielskim samolotem, pozycją. przeciwieństwo Blind
  Przykład „Falcon 1-1, Falcon 1-2, visual on tanker 2 o'clock high”.

INFO

Kolorem czerwonym oznaczono wyrażenia podstawowe. Kolor zielony przykłady zastosowania. Komunikat BRAA jest w formie: namiar/odległość/wysokość/rodzaj zagrożenia (Bearing, Range, Azimuth, Aspect).Wiadomość ta jest podawana w formie skróconej same liczby.Tłumaczenie może być trochę obrazowe, ale chodzi o przyswojenie sobie zwrotów i zrozumienie ich. Oczywiście podczas naszych lotów używamy też ojczystego języka, jednak korzystanie z tej frazeologia daję większy realizm podczas lotów. Wszelkie uwagi przesyłać na maila: admin@dcsporadniki.pl

Róża kierunków

Obrazek prezentuje kierunki wyznaczane przez domyślny punkt na mapie zwany BULLSEYE. Jest to umowny punkt, który można dowolnie umieścić podczas planowania misji. Ma on na celu zmylenie przeciwnika co do naszych pozycji w razie przechwycenia wiadomości radiowych. Domyślnie punkt ten umieszczany jest przez MM (Mission Maker) na pierwszym punkcie trasy lotu (waypoints). Może być on umieszczony w dowolnym miejscu mapy na lądzie czy na wodzie. W DCS raczej nie stosuje się przekazywania pozycji względem Bullseye, tylko bezpośrednio względem naszego położenia na mapie. Jeżeli skierujemy zapytanie do AWACS w formie „Picture”, on odpowie nam o położeniu ewentualnych celów względem Bullseye.

kierunki
Bogey Dope, odnosi się do najbliższego celu i podawane jest bezpośrednio względem naszej pozycji. Ten komunikat należy używać, jeżeli nie potrafimy określać pozycji względem Bullseye.
INFO-BRAA vs Bullseye and when to use it… Na podstawie „Ogólne wytyczne dotyczące wniosków załóg statków powietrznych o informacje dotyczące przeciwników.” Jeśli załoga samolotu zażąda PICTURE, bez żadnych innych uwag modyfikujących, GCI zareaguje pełnym obrazem taktycznym, używając standardowego formatu bullseye, oznaczonego etykietą, jeśli to możliwe, oraz wszystkich odpowiednich wypełnień / ID. Jeśli załoga samolotu zażąda BOGEY DOPE, AB / WD odpowie odpowiednikiem BRAA (z wypełnieniami, ID) do najbliższej grupy. Jeśli załoga samolotu zażąda SNAP (nazwa grupy / znak wywoławczy statku powietrznego), odpowiedź GCI będzie identyczna z odpowiedzią BOGEY DOPESNAP, może być użyty do zażądania BRAA do wrogich lub przyjaznych sił. Jedyną inną różnicą pomiędzy SNAP I BOGEY DOPE jest to, że BOGEY DOPE jest po prostu żądaniem informacji, a SNAP przekazuje załogom samolotów zamierzającym zaatakować / dołączyć do przywołanej grupy / samolotu. Jeśli załoga samolotu wymaga wektora do geometrii przechwytywania przebiegu kursowego w określonej grupie, załoga samolotu zażąda CUTOFF (nazwa grupy). W takim przypadku GCI zareaguje najpierw na wektor odcięcia, a następnie na BRAA (z wypełnieniami, ID) do określonej grupy.

Lotniskowiec

Lotniskowce pełnia funkcje pływającej bazy lotniczej, w DCS wykorzystujemy je do poszerzania możliwości operowania na mapach. Na wszystkich dostępnych mapach są duże akweny wodne, które nie byłyby w pełni wykorzystane, gdyby nie okręty. W większości misji lotniskowce służą do atakowania celów zarówno na lądzie, jak i morskich. Są także wykorzystywane jako pływające jednostki wsparcia oraz ratownicze SAR.


opis_1
Przed startem z lotniskowca upewniamy sie, że mamy odpowiednio ustawiony trym (tabelka poniżej), standardowy na lotniskach wynosi 12. Na lotniskowcu musimy ustawiać do wagi maszyny. Możemy sobie tabelkę ściągnąć, klikając na nią i dodać do naszej maszyny.

carrier01
DCS oferuję nam kilka typów lotniskowców, bezpłatne jak Stennis, Tarawa oraz płatne jak Washington, Truman. Są one podobne, jeżeli chodzi o możliwości, różnią się możliwymi funkcjami np. tryb LSO. Tak jak na lotniskach mamy podstawowe dane dotyczące lotniskowca, są to:
 • Tacan-umożliwiający namiar na lotniskowiec poprzez HSI
 • Radio-standardowe ATC, komunikacja z lotniskowcem
 • ICLS-system lądowania bez widoczności, odpowiednik ILS na lotniskach
 • BRC-kurs lotniskowca
 • Final Bearring-kurs do pasa, jest on przesunięty o 10` wzgledem BRC
carrier02

Holding, niezależnie od typu lotniskowca przy podejściu CAT-1 mamy zawsze ten sam holding.
Będąc w holdingu, sprawdzamy wypuszczenie haka do lądowania.
Podstawowym parametrem jest tzw. STAGE, określa on odpowiednio wysokość holdingu, minimalny poziom to 2000 ft inaczej Stage 1.
Poziomy są przemieszczane o 1000 ft względem pierwszego, podchodząc do lotniskowca, zgłaszamy chęć wejścia na holding. Informację o wolnym Stage otrzymujemy od grupy zajmującą najwyższy poziom np. Stage-1, informujemy o zajęciu Stage-2 i naszym obowiązkiem jest informowanie innych grup zgłaszających chęć wejścia w holding.

carrier03

Wyjście z holdingu na Initial point wykonujemy, będąc w Stage-1 oraz w punkcie 3, nie wolno nam schodzić w innej pozycji względem lotniskowca.
Ustawiamy się w pozycji za lotniskowcem 3nm, przy prędkości nie większej niż 350 kts oraz wysokości 800 ft.

carrier04

Prawidłowa pozycja przed rozpoczęciem manewru końcowego.

carrier05

Skręt w lewo wykonujemy, będąc nie mniej jak 1.2 nm od okrętu, przed wyjściem na prostą zmieszamy prędkość do 250 ktn, starając się wyjść w odległości 1.2 nm od lotniskowca. Wykonujemy Landing Check List, czyli podwozie, klapy i oświetlenie w odpowiedniej pozycji.

carrier06

Na prostej zwalniamy do prędkości AOA (Angle Of Attack) oraz schodzimy na wysokość 600 ft.

carrier07

Końcowy zakręt rozpoczynamy, mijając rufę okrętu w przechyle 30`.

carrier08

Na prostej do pasa musimy wyjść na 0.6 nm, będąc na wysokości 300 ft, utrzymując namiar na wyspę okrętu w Velocity Vector.

carrier10

Ułatwieniem jest system FLOLS dostępny tylko przy płatnych lotniskowcach. Będąc nad pokładem, wyrównujemy maszynę w celu zapewnienia nieodbicia haka od pokładu oraz zwiększamy moc na maksimum dająca możliwość odejścia w przypadku niechwycenia liny.
Czas na przerwe — rano szkolenieSzkolenie podstawowe

Szkolenia podstawowe, czyli SP są przeznaczone dla wszystkich użytkowników discorda DCS Wirtualni Piloci.
Materiały do SP-1 są umieszczone na stronie i są pomocą w przeprowadzanym szkoleniu, dlatego doradzamy wstępne zapoznanie się z ich treścią.

Opisy szkoleń
SP-1:
  1. Wprowadzenie informację dotyczące skrzydła DCS Wirtualni Piloci.
  2. Ustawienia oraz test SRS.
  3. Omówienie diagramów lotnisk.
  4. Strefa lotniskowa, zasady poruszania się w jej obrębie.
  5. Korespondencja radiowa.
  6. Operacje lotniskowe i poprawne komunikaty radiowe dotyczące tych zagadnień.
  7. Serwery DCS Wirtualni Piloci, omówienie i zasady korzystania.
SP-2:
  1. Wstęp.
  2. Omówienie zasad startów w grupach.
  3. Nawigacja przez punkty.
  4. Lot w szyku.
  5. Holding.
  6. Podejście do lądowania w parach.
SP-3:
  1. Wprowadzenie.
  2. Określanie celów ataku.
  3. Przydział zadań.
  4. Holding bojowy.
  5. Zasady wejścia oraz wyjścia ze strefy działań.
  6. Eliminacja zagrożeń przed atakiem oraz celów.
  7. Powrót do bazy.

Misje treningowe

Misje szkoleniowe zawierają podstawowe zagadnienia z danej maszyny. Ściagamy sobie odpowiednią misję.
misja1

Możliwości treningu na misji, jedna maszyna:
  1. Starty z lotniska oraz lotniskowca (maszyny pokładowe).
  2. Tankowanie w powietrzu.
  3. Podejście do pasa z prostej, ustawienie 10nm/3000ft radarowe.
  4. Walka powietrzna A/A, cele odpalane przez F10 nieodpowiadające ogniem.
  5. Cele naziemne A/G, ładowanie uzbrojenia na lotnisku lub lotniskowcu.
misja2

Najważniejszym manewrem jest lądowania i na nim skupiamy cały wysiłek treningowy. Do treningów zaleca się korzystanie z "Active Pause" (menu UI Layer w Controls), w celu konfiguracji maszyny będącej w powietrzu.

misja3

Misje przerzucamy do folderu, dla wersji Openbeta: "C:\Users\you_nick\Saved Games\DCS.openbeta\Missions"
Dla wersji DCS Standalone do folderu: "C:\Users\you_nick\Saved Games\DCS\Missions"
Wersja z dnia: 22.11.2023 Trening unikania rakiet, atak rakiet przeciwlotniczych, jest przez nas odbierany w formie info, nie uszkadzając maszyny. Na początek ustawiamy odległość wybuchu rakiet.

Malowania Skrzydła

Malowania eskadrowe są dostępne dla każdego chętnego do konkretnego modułu.
Istnieje możliwość dodania swojego loga oraz podpisu pod kabiną.
Malowania są tworzone przez naszych pilotów, na podstawie template publikowanych na stronie ED.
F-15E

Malowania po rozpakowaniu dodajemy do folderu: "C:\Users\you_nick\Saved Games\DCS\Liveries"

Kneeboard

W DCS-sie mamy tz. Kneeboard, jest to katalog plików w formacie jpg. lub png. dotyczący różnych informacji wyswietlanych w kabinie w tzw. nakolaniku — każdej maszyny, domyślny klawisz "K" oraz nawiasy kwadratowe do przesuwania obrazów.
Ogólne wiadomości do katalogu głównego lub do każdej maszyny osobno, w drugim przypadku musimy utworzyć podkatalogi dla tych maszyn.
Kneeboard standardowo są w plikach gry, ale mamy możliwość dodania sobie własnych. Pomocne są dla każdego pilota spisy namiarów na lotniska, które możemy sobie ściągnąć poniżej i dodać do "savegame",
Jeżeli w katalogu DCS nie posiadamy folderu "Kneeboard", musimy go sobie utworzyć. Podobnie jest z odpowiednimi maszynami, można tez nie wyszczególniać, jeżeli dotyczy to ogólnych wiadomości.
F-15E

Pliki po rozpakowaniu dodajemy do folderu: "C:\Users\...........\Saved Games\DCS.openbeta\Kneeboard"
 • pobierz - kneeboard lotnisk
 • Copyright © 2020 All rights reserved By Hancer

  Odwiedzając nasze stronki, nie będziesz już sam w świecie DCS World. Stronka powstała, żeby wprowadzić niedoświadczonych adeptów wirtualnego lotnictwa w arka symulacji. Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów, od podstawowych zagadnień po skomplikowane procedury na różnych typach maszyn.